Biografie

Saskia Masselink

  • KABK Den Haag 1989
  • HKU Bachelor of fine Art and Design 2012
  • HKU 2012, Bachelor of Fine Art and Design in Education
  • Werkzaam in verschillende disciplines op het gebied van beeldende kunst
  • Beeldend muziek theater (performance)
  • Grafiek
  • Tekeningen